1. Inhaal regeling geldt alleen bij ziekte en calamiteiten bij telefonische afmelding (dus niet bij feestjes en eigen vakanties).    
  2. Indien men niet meer door wil gaan met zwemles, moet dit voor de nieuwe betaal periode kenbaar gemaakt worden i.v.m. plannen van nieuwe kinderen. Tussentijds stoppen is niet mogelijk, men is dan verplicht om de periode af te maken.    
  3. U wordt vriendelijk verzocht om het lesgeld in de eerste week van de nieuwe periode te betalen. Wanneer er zonder goede reden wordt betaald in de derde week, is er een boete van € 2,- . (We hebben vaste lasten, die ook op tijd betaald moeten worden.)    
  4. Let a.u.b. op de hygiëne! Niet het zwembad perron met modder schoenen betreden! Houdt ook het omkleed lokaal schoon. (de kinderen lopen hier met blote voetjes) Anders zijn jullie verplicht om overschoenen te kopen.     
  5. Ouders let er samen op, dat er niet met de zwembandjes gespeeld wordt! Dit is duur lesmateriaal. (Anders zijn wij genoodzaakt om de bandjes in het zwembad te zetten, waardoor er zwemtijd verloren gaat.)    
  6. Bij langdurig ziekte van 2 weken of meer is de keuze:Of doorbetalen met recht op volledig inhalen,Of half betalen met behoud van de zwemplaats en -tijd,Of uitschrijven en wachten op een nieuwe plaats en niet doorbetalen.    
© 2016 Sijben.info